PRO STP Markup

PRO STP Markup Program

Khi bạn thu hút khách hàng mới của Forex4you đăng ký tài khoản PRO STP, hợp tác sẽ trở nên có lợi hơn. Bạn có thể chọn số tiền mà khách sẽ trả cho bạn.

Trở thành Đối tác

New title

Bạn xác định phần thưởng
Đăng ký dễ dàng
Báo cáo trực tuyến
Quản lý tài khoản cá nhân của bạn
Không giới hạn hoa hồng trên mỗi khách

Chọn phần thường cho đối tác Pro STP của bạn

Thấu hiểu khách hàng của bạn, bạn có thể chọn bất kỳ số tiền thưởng nào từ $7, $15, $30*, $40* hay $50* mỗi lot giao dịch. Số tiền này khách sẽ trả cho bạn.
*Được xem xét theo yêu cầu cá nhân gửi email cho: [email protected]

Quan trọng

Hoa hồng cho các tài khoản Pro STP được tính bằng tiền tệ cơ sở. Ví dụ được đề cập ở trên cho thấy hoa hồng của khách hàng cho các cặp tiền tệ, trong đó USD là tiền tệ cơ sở. Hoa hồng cho Pro STP không áp dụng cho cấp độ partner thứ 2 và thứ 3. Xin lưu ý rằng mỗi tuỳ chọn đánh dấu là một chương trình đối tác độc lập. Nếu bạn muốn có một số tuỳ chọn (ví dụ: một cho $5 mỗi lot àn $10 cho các lot khác), bạn sẽ cần phải tạo các tài khoản đối tác riêng biệt.

Tính phần thưởng của bạn
Cấp bậc phần thưởng của Partner
Tổng thu nhập trong tháng của bạn

27’450$

For example, you have chosen Pro STP markup $15. Then your reward is calculated according to the “Markup 15” setting. In this way Pro STP trader referred by you will pay a total commission of $54 for 3 standard lots (or $18 per lot). From this amount you will earn $45 (which equals to your requested $15 per lot) and Forex4you earns a standard broker commission of $9 (or $3 per lot). Partner’s markup reward $15 x 3 lots + Forex4you commission $3 x 3 lots = $54